Ciszterci rend története a középkorban

A kolostorépület földszitjén az aulától balra kezdődik a „Ciszterci rend története a középkorban” c. állandó tárlat, melyet Dr. Valter Ilona tervezett, valamint Dr. Hír János és Presits Antal rendezték be. Az első teremben a rend keletkezését és európai elterjedését bemutató, az UNESCO által készített nemzetközi anyag látható. A tablók szövegei az egész kiállításban három nyelvűek: angol, francia, magyar.

A ciszterci elnevezés onnan ered, hogy 1098-ban a Dijon közelében fekvő Citeaux-i erdőbe költözött 21 ifjú szerzetes, akik ott megalapították a „Novum Monasteriumot”, vagyis az új kolostort. Citeaux latin neve Cistercium.

A tárlat bemutatja Szent Bernát munkásságát, a fontosabb franciaországi és európai apátságokat.

A második teremben a magyarországi ciszterci rendházakat mutatjuk be időrendi sorrendben, alapításuk éve szerint: Cikádor (1142), Zirc (1182), Pilis (1184), Szentgotthárd (1183), Pornóapát (1219-1221), Borsmonostor (1197), Toplica (1208), Veszprémvölgy (1240), Kerc (1202), Pétervárad (1234), Bélapátfalva (1232), Szepes (1223).

A terem keleti részében láthatók a pásztói ásatások eredményi: a bencés és a ciszterci apátság feltárásának dokumentumai, két ablak közötti vitrinben pedig az ásatás során előkerült régészeti tárgyak.

A harmadik teremben a rend gazdasági tevékenységével ismerkedhetünk. Itt állítottuk ki a kovácsműhely és az üveghuta régészeti anyagát, köztük az üvegolvasztáshoz használt vastag falú edények töredékeit, valamint azokat az olvadékokat és salakokat, melyeknek laboratóriumi elemzése bizonyította, hogy Pásztón a 12. században üveget gyártottak.

Egy kisebb mintán láthatjuk a pásztói égett gabonaleletet is, mely egy 12. századi tűzvész martaléka lett, de nem égett el hamuvá, hanem csak elszenesedett. A tűzvész után ezt nem távolították el, hanem ráhúztak egy újabb padlószintet. Dr. Valter Ilona ásatásai során 12 zsák égett gabona került elő. Az égett gabonaszemek és a gyomnövények magvai azonosíthatók voltak. A kolostor gazdaságában árpát, búzát, zabot, borsót, lencsét és kölest termesztettek.

Kategória: Állandó kiállítások | A közvetlen link.