Középkori Romkert

A műemléki városközpont további fejlődése mellett az Oskolamester háza közvetlen közelében feltárt középkori ciszterci templom romjai, az üveghuta és kovácsműhely is szabadtéri kiállítóhellyé vált, utóbbi hazánkban is egyedülálló ipartörténeti emlék.
1965-ben kezdődtek a feltárások a kora középkori bencés, később ciszterci apátság alapjainál, amely ma romkert formájában látható. Az apátság 1526-ig működött, a török hódoltság során romokban hevert, míg az 1690 táján visszatérő ciszterciek helyreállították és megépítették a ma is álló barokk stílusú kolostorépületet.
2000-ben került az apátság szentélyébe a millenniumi emlékmű, amely Szent István felajánlja a Szent Koronát Szűz Máriának címet viseli.
A kolostor egykori ipari tevékenységére a kovácsműhely alapjai emlékeztetnek.
A középkori üveghuta 1986-ban került feltárásra. Az épület belsejében előkerült három kemencealap környékén talált olvadékok laboratóriumi vizsgálata igazolta, hogy itt a 12. század folyamán üveggyártás folyt. A 13. század közepén egy tűzvész következtében pusztult el. A három kemencealap közül kettőt ma betonkoszorú és üvegkupola véd.

Kategória: Kiállítóhelyek | A közvetlen link.