Bemutatkozás

 

Pásztói Múzeum 1984. október 1-jén kezdte meg működését, az intézmény indulása a pásztói „Oskolamester ház” megnyitásához kötődik. Az Oskolamester háza eredeti építésű XV. századi lakóház, melynek rámpás lejáratú pincéjében került berendezésre a középkori szőlőkultúrát bemutató kiállítás.
A műemléki városközpont további fejlődése mellett az Oskolamester háza közvetlen közelében feltárt középkori üveghuta és kovácsműhely is szabadtéri kiállítóhellyé vált, mely hazánkban egyedülálló ipartörténeti emlék.
Az 1717-18-ban újjáépült barokk ciszterci kolostorépületben kaptak méltó helyet a Pásztói Múzeum állandó és időszaki kiállításai. Az eredetileg bencés építésű, később a ciszterek által átvett épület egészen az 1950-es évekig kolostorként működött. A későbbiekben gépállomás, ipari iskola, óvoda és könyvár kapott benne helyett, míg végül 1997-től teljes egészében a múzeum birtokolja az épületet.
A múzeum kiállítóegységei az idők folyamán bővültek, 2001-től a Csohány Kálmán Galériával, illetve 2011-től a Gaál István Emkszobával.
Állandó kiállításaink mellett helyet kapnak az időszaki tárlatok is, évente általában 4-5 kiállítás, melyek a helyi lakosság körében nagy érdeklődésre tartanak számot.

A múzeum és a műemléki negyed középkori emlékeinek feltárása és kiállítóhellyé való kiépítése Dr. Valter Ilona régésznőnek, Pásztó díszpolgárának köszönhető.

A Pásztói Múzeum díjai, elismerései:

    • 1999. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Pásztói Múzeumnak „Az év múzeuma 1998” cím harmadik helyezését adományozta.

 

  • 2009. Múzeumpedagógiai munkásságunk elismeréseként a Pásztói Múzeum elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumok Oktatási és Képzési Központja által a „Legjobb Múzeumpedagógiai kezdeményezés” kategóriában kiadott Országos Múzeumpedagógiai Nívódíjat.

  • 2012. A Múzeumok majálisa országos rendezvénysorozat keretein belül a Pásztói Múzeum az „Év múzeuma 2011” pályázaton való a módszeres fejlesztésekért, a gyermekprogramok, és a színvonalas múzeumpedagógiai kiadványok megvalósításáért a bíráló bizottság elismerő oklevelét nyerte el.

 

Küldetésnyilatkozat

A Pásztói Múzeum, mint természettudományos tematikus múzeum küldetése, hogy felébressze és fenntartsa a Nógrádi térség élettelen természeti sokféleségének megismerése és megértése iránti igényt és elkötelezetté tegye a társadalom tagjait a természeti környezet megőrzése iránt. Ennek érdekében kutatja, őrzi, gyűjti és bemutatja a földtudományok vizsgálati körébe tartozó tárgyakat és ismereteket.

A nemzeti vagyon részét képező gyűjteményeit, tudását és felkészültségét felhasználva kiállítások, közönségprogramok és publikációk formájában komplex múzeumi élményt nyújt a társadalom valamennyi korosztálya számára.

A benne folyó kutatómunka és közművelődési tevékenység révén hozzájárul a Kárpát-medence geodiverzitásának megismeréséhez.

A Pásztói Múzeum, mint természettudományos tematikus múzeum egyedisége abban rejlik, hogy gyűjteményében gazdagon képviselt a Nógrádi-térség, mint a Kárpát-medence egyik legjobban kutatott miocén medencéjének őslénytani dokumentációja. Pl. az Ipolytarnóci és a nógrádszakáli flórák, valamint olyan miocén szárazulati gerinces faunák (Sámsonháza, Mátraszőlős, Litke, Kozárd), melyek tudományos jelentősége és kapcsolódásai túlnyúlnak a Kárpát-medencén.

A Pásztói Múzeum élő, nyitott és befogadó intézmény. Élő, mert gyűjteménye folyamatosan gyarapszik. A muzeológus szakemberek az ott őrzött tárgyakból mindig új információt nyernek ki és az új ismeretek közlésre kerülnek. Nyitott, mert kiállításai korlátok nélkül látogathatók, gyűjteményei adott feltételekkel kutathatók, feltárhatók, hasznosíthatók. Befogadó, mert a társadalom felől érkező igényekre aktívan reflektál.

Célközönsége a társadalom minden tagja, ezen belül a természettudományok iránt érdeklődők, valamint a természettudományok művelői. Kiemelt célcsoportjaink az oktatási és nevelési intézményekből érkező diákok (óvodásoktól az egyetemi hallgatókig), a családok, a pedagógusok és a tudományos kutatók. Az intézmény fontos szerepet tölt be a tudás alapú társadalom létrehozásában és hozzájárul ahhoz, hogy mindenki egyenlő mértékben részesüljön a természettudományos műveltség előnyeiből. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetet szenvedő látogatókra.

A Pásztói Múzeum az átlag múzeumlátogató laikus közönségen kívül az intézménnyel együttműködő szakemberek számára is szolgáltat. Tudományosan feldolgozott gyűjteményét hozzáférhetővé teszi, adatbázisba rendezi és digitálisan is hozzáférhetővé teszi.

A Pásztói Múzeumban őrzött Nógrád Megyei Természettudományi Gyűjteményt tudományos fokozattal rendelkező szakemberek gondozzák, akik kutatási témájukat, szakterületüket nemzetközi szinten látják át.

Az intézmény rendezvényei, programjai során, – különös tekintettel a múzeumpedagógiai foglalkozásokra- hangsúlyt helyez a diákok aktív részvételét igénylő módszerekre, az élményszerű keretek között történő ismeretátadásra.

A Pásztói Múzeum, mint városi múzeum küldetése, hogy gondozza és bemutassa a Múzeum-téren, Pásztó város történelmi központjában található középkori emlékeket: a kora-középkori bencés alapítású, majd ciszterci apátság alapjait, az üveghutát, a kovácsműhely alapjait és a gótikus házat, vagy Oskolamester házát, mely a Pásztói Múzeum kezelésében álló muzeális kiállítóhely.

Gondozza és bemutatja kolostorépület tulajdonosához, a Ciszterci Rend Zirc –Pilis –Pásztó ‒Szentgotthárdi Egyesült Apátságához kötődő, a Ciszterci Rend története a középkorban c. állandó kiállítást és Rajeczky Benjamin zenetudós emlékszobáját.

Gondozza az intézményben elhelyezett Pásztói közgyűjteményeket és az azokhoz kapcsolódó állandó kiállításokat: a Csohány Kálmán által alapított képzőművészeti gyűjteményt és a Csohány Galériát, Gaál István filmrendező emlékszobáját, a Várostörténeti Gyűjteményt és a Pásztói évszázadok c. tárlatot.

Pásztó, 2017 augusztus 30.

Dr. Hír János múzeumigazgató