Dr. Hír János

1956. 10. 16. születés, Tiszaföldvár, Szolnok Megye

1971 -1975: középfokú tanulmányok, Tiszaföldvár, Hajnóczy József Gimnázium

1975 -1976: katonai szolgálat

1976 -1981: felsőfokú tanulmányok, Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia –Földrajz Szak.

Speciális kollégiumok: 9 féléven át hallgattam Dr. Kordos László őslénytani és geomorfológiai kurzusait.

1981: középiskolai tanári diploma megszerzése.

1983: egyetemi doktori fokozat megszerzése. A disszertáció címe:

A Hór –völgy középső szakaszának felszín- és karsztfejlődése a barlangi üledékek tükrében.

1981 -1984: első munkahely: Kazincbarcika, Irinyi János Vegyipari Technikum.

1984 -1987: posztdoktori ösztöndíj a MTA Földrajztudományi Kutató Intézetben.

1984: jelenlegi munkahely elnyerése a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetben.

Itt a több, mint három évtizedet kitöltő feladat az új intézményként induló Pásztói Múzeum megszervezése, állandó kiállításainak berendezése és szakmai profiljának kialakítása.

A munkálatok elismeréseként 1999-ben a Pásztói Múzeum az „Év Múzeuma Pályázat” különdíjasa lett. 2007-ben az intézmény elnyerte a 600 éves Pásztó Város emlékplakettjét.

1991: a földrajztudomány kandidátusa fokozat megszerzése. A disszertáció címe:

A Bükk –hegység idősebb barlangszíntjének és a Sajó –völgy terasszíntjeinek biokronológiája.

Kiállításszervezői tevékenység

Önállóan szervezett állandó kiállítások:

Évmilliók üzenete Nógrádban,

Fűtől fáig, természetes erdeink jellemző növényei

 Munkacsoportban szervezett állandó kiállítások:

A Ciszterci Rend története a középkorban,

Szemelvények Pásztó Város történetéből,

Pásztói évszázadok,

Csohány Kálmán Galéria,

Rajeczky Benjamin emlékkiállítás,

A barnaszén keletkezése

         Fontosabb időszaki kiállítások:

Görögország hegyvidékei,

Nógrádi természettudósok a magyar múzeumügy kibontakozásában

Egy középkori lovag a Mátrából: Tartól Írországig

A víz jelentősége

Hittan, sí és zenetanár: Rajeczky Benjamin

30 éves a Pásztói Múzeum

Pásztótól a Karib-tengerig

Muzeológiai tevékenység

Az 1984-ben 1350 leltári tétellel átvett Nógrád Megyei Természettudományi Gyűjtemény elhelyezésének megoldása és gyarapítása, mely jelenleg 14 252 tételből áll.

Múzeumpedagógiai tevékenység

1982-től 2019-ig 35 alkalommal 10-14 napos nyári kutatótáborok megszervezése középiskolás fiatalok számára.  

Ismeretterjesztő tevékenység

177 ismeretterjesztő cikk és egy filmforgatókönyv: Shah Timor (2010): A Keleti –Cserhát Földtani Természeti Értékei

Nyelvtudás: Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga.

Elnyert külföldi ösztöndíjak

1989: Hacettepe Universitesi, Geologisi Fakultesi, Ankara

1992: National University, Palaeontological Department, Athens

1996: Naturhistorische Museum, Paläontologische Abteilung, Wien

2012: Naturalis Biodiversity Center, Leiden

Nemzetközi konferenciákon való részvétel

1989: 10th International Speleological Conference, Budapest

1994: Neogene –Quaternary Vertebrate of the Palearctic, Krakow

1996: The dawn of the Quaternary, Kerkrade, Hollandia

1997: Origin, evolution of the Allophaiomys, Moszkva

1999: II. Symposion of Paleontologists, Jászvásár

2001: III. Symposion of Paleontologists, Nagyszeben

2002: Molasse Meeting, Bécs

2003: IV. Symposion of Paleontologists, Kolozsvár

2004: The Middle Miocene Crisis, Frankfurt a Main

2005: V. Symposion of Paleontologists, Bukarest

2010:  Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, München

2012: Neogene of Central and South –Eastern Europe, 4th International Wokshop, Besztercebánya.

2012:  Climate changes, bioevents and Geochronology int he Atlantic and the Mediterranean over the last 23 Myrs. Salamanca

Salamanca

2013: The 5th International Workshop ont he Neogen from the Central and South –Eastern Europe Varna.

2015: 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe, 31.

May, Pécs-Orfű,

2017: 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate

Palaeontologists, München.

Fontosabb egyéni tanulmányutak

1993 és 2001 között 5 utazás Görögország magashegységeinek tanulmányozása céljából.

2005: egy öthetes tanulmányút Északkelet -Brazília természeti értékeinek megismerése céljából.

Önállóan szervezett őslénytani ásatások

1982 -1994:11 barlangi ásatás a Bükk-hegységben (Pongor-lyuk, Kőrös -bérci-barlang, Peskő barlang, Lök -völgyi-barlang).

1994 – 2019: 24 ásatás nem barlangi őslénytani lelőhelyeken (Egyházasdengeleg, Sámsonháza, Mátraszőlős, Felsőtárkány, Litke, Kozárd, Szentendre). Valamennyi diákok bevonásával folyt kutatótábor keretében. Ezek közül 2003 és 2005 között 3 ásatást Felsőtárkányban a Torontói Egyetem Embertani Tanszékének professzorával, David Begun-nal és tanítványaival közösen végeztük.

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által támogatott alábbi projektekben témavezetőként való részvétel

1994 -1997: (T 014412 nyilvántartási szám):

A Biharium gerinces faunáinak revíziója Magyarország és Románia területén.

1999 -2003: (T 029148 nyilvántartási szám):

Észak magyarországi szarmata szárazulati üledékek (Sajóvölgyi Formáció) gerinces őslénytani vizsgálata.

2004 -2007: (T 046719 nyilvántartási szám):

Miocén szárazulati üledékek gerinces őslénytani vizsgálata Észak –Magyarországon.

Mindhárom kutatási témát a nagyváradi Kőrösvidéki Múzeumban osztályvezetőként tevékenykedő dr. Venczel Márton kollégámmal együttműködve dolgoztuk ki.

Jelenleg önállóan vezetett kutatási projektem nincs, de külső kutatóként részt veszek egy Prof. Karátson Dávid (ELTE Természetföldrajzi tanszék) által vezetett programban (A belső kárpáti vulkánosság kitörési rátái és eróziós dinamikája)

Szakmai konferenciák szervezése

2002: Őslénytani vándorgyűlés, Pásztó (szervezés a Magyarhoni Földtani Társulattal közösen)

2003: Természettudományos muzeológusok éves találkozója, Pásztó (szervezés a Magyar Természettudományi Múzeummal és a természettudományos szakfelügyelettel közösen)

2016: Őslénytani Vándorgyűlés, Pásztó (szervezés a Magyarhoni Földtani Társulattal közösen)

Tagság szakmai szervezetekben

1981-től máig: Magyarhoni Földtani Társulat.

1984-től máig: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.

1975-től 1995-ig: Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat.

2000 -2003, valamint 2008-tól máig: Magyar Tudományos Akadémia, Földtudományok Osztálya, Őslénytani Tudományos Bizottság tagja

2014- 2018: Miskolci Akadémiai Bizottság: Nógrád Megyei Alelnök

2018-tól Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani Szakbizottságának tagja

Kitüntetések

1987: Kiváló munkáért

1995: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Aranykoszorús Jelvény

1999: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nívódíj

2002: Nógrád Megye Polgárainak Szolgálatáért

2009: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Díja

2012: Széchenyi Ferenc Díj

2013: MTA Miskolci Területi Bizottságának Tudományos díja

2014: Pásztó Város Csohány Kálmán Díja

       10 legfontosabb szakmai publikáció

Hír J., Prieto J. &  Stiuca E. (2011): A new interpretation of the Miocene

rodent faunas from Comăneşti 1 and Tauţ (W -Romania). –

Geobios, 44: 215-223. DOI: 10.1016/j.geobios.2011.01.003

Angelone Ch. & Hír J. 2012: Alloptox katinkae sp. nov. (Lagomorpha:

Ochotonidae), westernmost Eurasian record of the genus from the early

Middle Miocene vertebrate fauna of Litke 2 (N Hungary). –

Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 264 (1): 1–10.

DOI: 10.1127/0077-7749/2012/0227

Prieto J., Van den hoek Ostende L. & Hír J. (2012): The Middle Miocene

insectivores from Sámsonháza 3 (Hungary, Nógrád County):

biostratigraphical and plaeoenvironmentel notes near the Middle Miocene

Cooling.−

Bulletin of Geosciences, 87(2): 227-240. DOI: 10.1007/s12549-015-0193-0

Hír J. 2013: Early and Middle Miocene (MN5-MN6) transitional rodent

fauna from Litke (North Hungary, Nógrád County).−

Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 30: 101-137.

Venczel M. & Hír J. (2013): Amphibians and squamates from the Miocene

of Felsőtárkány Basin, N-Hungary.−

Palaeontographica, Abteilung, A, 300: 117-158.

Prieto J., Angelone Ch., Casanovas-Vilar I., Gross M., Hír J., Van den Hoek

Ostende L., Maul L., Vasilyan D. (2014): The small mammals from Gratkorn:

an overview.−

Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 94: 135-162. DOI 10.1007/s 12549-013-0147-3.

Hír J., Venczel M., Codrea V., Angelone Ch., Van den Hoek Ostende L.,

Kirscher U. & Prieto J. (2016):  Badenian and Sarmatian s. str. from Carpathian

area: Overview and ongoing research on Hungarian and Romanian small vertebrate evolution.−

Comptes Rendus Palevol, 15: 863-875. DOI: 10.1016/j.1096-0031.2008.00217.x

Hír J., Venczel M., Codrea V., Rössner G., Angelone Ch., Van den Hoek

Ostende L., Rosina V., Kirscher U., Prieto J. (2017): Badenian and Sarmatian

s.str. from the Carpathian area: Taxonomic notes concerning the Hungarian and

Romanian small vertebrates and report on the Ruminants from the primate bearing

Felsőtárkány Basin.−

Comptes Rendus Palevol, 16: 312-332. DOI: 10.1016/j.crpv.2016.11.006

Hír J. (2017): A detailed description of Cricetodon hungaricus (Kordos, 1986)

(Rodentia, Mammalia) from Hasznos (N. Hungary, Nógrád County).−

Fossil Imprint, 73 (1-2): 155-171. DOI: 10.1515/if-2017-0008

Hír J., Codrea V., Prieto J. (2019): Two new early Sarmatian s. str. (latest middle Miocene) rodent faunas from the Carpathian Basin.−

Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 100: 849-902. DOI: 10.1007/s12549-019-00399-y