Pásztótól a Karib-tengerig

Csohány születésnap Pásztón

Január 31. Csohány Kálmán születésnapja. 1925-ben ezen a napon látta meg a napvilágot.

Ha élne 94. éves lenne. Kevesek kiváltsága, hogy ezt a kort megérje. Ő sajnos fájdalmasan korán, 55 évesen távozott el tőlünk. Ugyanakkor ránk hagyott egy fantasztikus gazdagságú képzőművészeti gyűjteményt.

                      

Halála után hosszú, bizonytalanságokkal teli évek következtek. A gyűjteménynek még az elhelyezését sem sikerült megoldani. Az áttörés 2001-ben következett be, amikor a város akkori vezetése és Sisák Imre akkori polgármester úr eldöntötték, hogy a „múzeum téri óvoda” épületét a Csohány életmű bemutatása céljából felújítják. Azóta minden évben itt ünnepeljük a születésnapot és a Kálmán-napot.

Ezeken a rendezvényeken mindig megnyitunk egy új időszaki kiállítást is. Ennek anyagát mindig Klári néni, a művész most 92 éves özvegye állítja össze. Ezúttal a művész korai illusztrációit gyűjtötte egybe, pl. az 1952-ből megmaradt vizsgamunkájának egyes darabjait, melyek Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor c. művéhez készültek. Ugyancsak megtekinthetők Kolozsvári Grandpierre Emil: Foltonfolt király c. mesekönyvéhez készült tollrajzok.

A megnyitót a Mikszáth Kálmán Gimnázium tanárainak és diákjainak felolvasása tette emlékezetessé.

Karácsonyváró Délután

Nyitvatartás

Kedves Látogatóink!
Múzeumunk az ünnepek alatt 2018.12.24 – 2019.01.01-ig zárva tart.

Magyar Tudomány Napja

2018 november 8-án Pásztón ünnepeltük meg a Magyar Tudomány Napját.

Ennek délelőtti programja a Pásztói Múzeumban megtartott tudományos játszóház volt, ahol a pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola három osztályának tanulói számára mutattuk be a földtudományi kutatómunka néhány alapvető módszerét.

A délutáni előadóülést a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ emeleti nagytermében rendeztük meg. Ennek célja az volt, hogy a Nógrád megyében dolgozó tudományos minősítéssel rendelkező szakemberek röviden ismertethessék kutatási eredményeiket.
A konferenciát köszöntötte Dr. Roósz András, a Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke, Skuczi Nándor, Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke és Bodrogi István, Pásztó város alpolgármestere.

A program során Dr. Nagy Csilla irodalomtörténész a természettudomány és a kortárs magyar irodalom kapcsolatáról beszélt.
Galcsik Zsolt levéltáros kollégánk a szécsényi ferences kolostorban őrzött 15. századi Cicero-kódexet mutatta be.
Kovács Krisztián levéltáros a kékkői járás török hódoltság alatti történeti földrajzáról tartott előadást.
Néprajzos kollégáink két előadással jelentkeztek. Dr. Limbacher Gábor a hagyományos települések szakrális térszerkezetét elemezte.
Dr. Limbacherné Lengyel Ágnes: A Szent-Márton nap hagyományainak eredetével ismertette meg a hallgatóságot.
A közgazdaságtudományt Dr. Oravecz György képviselte, aki a vállalkozói kultúra magyarországi gazdasági és társadalmi hatásait elemezte az utóbbi 30 év távlatában.
Anderkó Anna, régész a Füleki vár 1944-évi ásatásán előkerült kályhacsempék díszítési sajátosságait és európai kapcsolatait taglalta.
A művészettörténetet Dr. Vasvári Zoltán képviselte, aki a 100 éve elhunyt Carl Larsson svéd festő gyermekábrázolásait mutatta be.
Szepessyné Judik Dorottya a hallássérültek kezelését mutatta be történelmi távlatba.
Dr. Gusztiné Toronyi Judit levéltár igazgató a salgótarjáni társadalmi elit sajátosságait elemezte a századeleji Salgótarján vonatkozásában.
A természettudományokat Dr. Gherdán Katalin és Dr. Hír János képviselte. Előbbi a pásztói üveghuta 1986-évi ásatásán előkerült üvegek laboratóriumi elemzésének eredményeivel ismertette meg a hallgatóságot. Utóbbi Montenegró természeti értékeiről és szépségeiről beszélt.

Nyitvatartás

Kedves Látogatóink!
Múzeumunk a Földtudományos Forgatagon való részvétel miatt szombaton és vasárnap zárva tart. (2018.11.10-11.11.)

Lemaradtál? Itt a lehetőség!

Nyitvatartás

Kedves Látogatóink!
Múzeumunk november 1-4-ig (csütörtöktől-vasárnapig) zárva tart.

Nyitvatartás

Kedves Látogatóink!
Múzeumunk október 22-én és 23-án (hétfő,kedd) zárva tart.

Játék a Múzeumban!