Crna Gora

30 éve már, hogy egy kerékpártúrát vezettem Crna Gorában, ami akkor a néhai nagy Jugoszlávia egyik tagköztársasága volt. Azóta sok víz lefolyt a Tarán. A két nagy magyar megyényi terület ma önálló állam. A túrát is immár „öregesen”: az autó és a kerékpár kombinálásával oldottam meg. Újra végigjártam a Tara-völgyét és elmentem a Durmitor-hegységbe. A programba még belefért a Biogradi-tó és a Blejasica-hegység is.
A természeti szépségeket aligha lehet szavakkal ecsetelni. Beszéljenek a képek. Több, mint 400 felvételt készítettem. Ezekből összejön egy tartalmas vetítettképes előadás, melyet kérésre szívesen bemutatok.

dr. Hír János

Könyvbemutató a Pásztói Múzeumban

2018 augusztus 4-én, 11 órai kezdettel a Pásztói Múzeumban mutatták be Dr. Valter Ilona: Pásztó a középkorban c. kötetét. A 294 oldal terjedelmű könyv a szerző Pásztóhoz kötődő munkásságának tudományos igényű összefoglalása.

Dr. Valter Ilona, városunk díszpolgára, régészeti tevékenysége eredményeként került felszínre a középkori apátság, az üveghuta, a hatszögletű kápolna és az ő érdeme az Oskolamester háza feltárása is. Ezek többsége ma múzeumi bemutatóhely.

A nagyszámú érdeklődőt Dömsödi Gábor polgármester köszöntötte. Ez után dr. Varga Lajos segédpüspök mutatta be a kötetet. A könyv létrejöttéről maga a szerző beszélt, felemlegetve pásztói élményeit is. A rendezvény moderátora dr. Zombori István történész, a kötet szerkesztője volt. A rendezvény végén a szerző dedikálta művét az érdeklődők számára.

Meghívó

Őslénytani kutatótábor immár 34. alkalommal

A Pásztói Múzeum július 18 és 27 között idén is megrendezte a hagyományos őslénytani kutatótábort.

Ezúttal nem Észak-Magyarországon, hanem Szentendre közelében, a Bányász-úti réten települtünk le, melyet a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei Erdészete bocsátott rendelkezésünkre.

A tábor szakmai célja ezúttal is egy ősgerinces lelőhely feltárása volt. Ez a lelőhely a közeli Cseresznyés –árokban található és az 1970-es években már vizsgálták a Földtani Intézet munkatársai. Prof. Kordos László szerint a szentendrei leletek korban azonosak a hasznosiakkal. Ez a tény indított bennünket arra, hogy a lelőhelyet alaposabban megvizsgáljuk.

A tavalyi év során sikerült a lelőhelyet a terepen azonosítani és próbaminták feldolgozásával igazolni, hogy valóban tartalmaz csontmaradványokat. A tábor során letisztítottuk a produktív rétegeket fedő lejtőtörmeléket és összesen egy tonna tömegű mintaanyagot gyűjtöttünk. 10-12 kg tömegű zsákokban ezt kézi erővel cipeltük ki a völgyből. A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa, Novák Adrián úr terepjáróval volt szíves ezeket elszállítani.

A feltárás és a gyűjtés során már szabad szemmel is láthattunk csontmaradványokat, ami azt jelenti, hogy a mintaanyag iszapolása után különösen gazdag leletanyagra számíthatunk.

A tábor pedagógiai célja elsősorban az volt, hogy bevezesse a fiatalokat az őslénytani kutatómunka terepi részébe.  A munkát három brigádban végeztük: a bányász brigád a lelőhelyen végezte a kubikosmunkát, az „aranymosók” iszapoltak, míg a „hamupipőkék” a tisztára mosott anyagból aprólékos módon válogatták ki a használható leleteket.

 Ezen túl megismertesse a nomád természet közeli élet romantikájával, mivel minden komfortot nélkülözve, valódi tábori körülmények között éltünk. Sátorban aludtunk, lavórban mosakodtunk, ételeinket a helyszínen berendezett tábori konyhánkban készítettük. Esténként a tábortűz mellett beszélgettünk, mivel a táborhelyen semmiféle térerő nem volt.

Táborunk immár több évtizedes múltra tekint vissza, így 21-én szombaton a régi táborozók közül is sokan felkerestek bennünket egy napra. Egyfajta öreg táborozók találkozóját rendezhettük.

Táborunk megszervezése nem lett volna lehetséges támogatók nélkül: Nemzeti Kulturális Alap, Pásztó Városi Önkormányzat, Molnár László vállalkozó. Ezúttal is köszönjük segítségüket.

Múzeumok Éjszakája – 2018

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük vásárosaink együttműködését a Múzeumok Éjszakáján! Köszönjük a részvételt a Kreatív Ellátó kft-nek, Nagy Lajosné kézművesnek, az S-F Manufaktúrának, a Lencsi Dekornak, Aszalós Hajnalkának, Krasznai Gábornak és Róza Mézeseinek!

Őslénytani Vándorgyűlés

2018. május 24. és 26. között a Nagyvárad melletti Félixfürdőn került megrendezésre a 21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, melyen dr. Hír János is részt vett. A vándorgyűlésnek elmaradhatatlan része a terepi program. Erről osztunk meg néhány képet.

Szárnypróbálgatók

Kedves Pályázók!

2018. május 22 – június 4-ig várjuk alkotásaitokat a Múzeumba, hétfő-csütörtök 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig, előzetesen nem szükséges bejelentkezni. Emellett szeretnénk, ha írnátok magatokról pár sort (6-8 mondatos bemutatkozás, ki vagy, hol születtél, miért szeretsz alkotni stb.) és egy képet is küldenétek magatokról, ezeket a pasztoimuzeum@gmail.com címre vagy a Pásztói Múzeum Facebook oldalára küldhetitek privát üzenetben.

Köszönjük szépen! Várjuk az alkotásokat!

Pásztói Múzeum munkatársai

Munkalehetőség a Pásztói Múzeumban

A Pásztói Múzeum a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet múzeumpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2 év

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Múzeum tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézményvezetővel és a muzeológussal együttműködve kreatív módon szervezi a Pásztói Múzeum múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenységét.
 • Programokat koordinál, a múzeumi programok keretében kapcsolatot tart a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel.
 • Szervezi és vezeti a Pásztói Múzeum kezelésében álló Oskolamester házához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat, programokat.
 • Az intézményhez kapcsolódó pályázatokat koordinálja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógus
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, természettudomány
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • ECDL
 • Pedagógiai, vagy múzeumi tapasztalat, pályázatírói tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség
 • rugalmasság
 • csapatmunka
 • önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hír János vagy Sári-Zentai Evelin nyújt, a 32/460-194 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pásztói Múzeum címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.
 • Elektronikus úton Dr. Hír János részére a pasztoimuzeum@gmail.com-ra
 • Személyesen: Dr. Hír János, Nógrád megye, 3060 Pásztó, Múzeum tér 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pásztói Múzeum honlapja – 2018. május 17.
 • Pásztó Város honlapja – 2018. május 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pasztoimuzeum.hu honlapon szerezhet.

Nyitvatartás

Kedves Látogatóink!

Múzeumunk pünkösd hétfőn (május 21-én) zárva tart.