TIOP 1.2.2

Infrastrukturális fejlesztés a Múzeumban

A folyamatosan bővülő és egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó múzeumpedagógiai programok megvalósítása során felmerült az igény egy állandó múzeumpedagógiai oktatótér kialakítására. Emellett felerősödött a múzeumokkal szembeni elvárás az oktatásba való egyre szélesebb körű és változatosabb bekapcsolódás révén.

Ezen elképzeléseinket és az elvárásoknak való megfelelést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjának keretein belül kiírt és 2010 tavaszán elnyert 84.061.480 forint vissza nem térítendő támogatás, „A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása” című infrastruktúra beruházás koronázta meg, mely sikeres pályázat keretei között a Múzeum hasznos alapterülete közel 120 m2-el bővült.

A Pásztói Múzeumban 2011. november 22-én került sor a kőkemény kétéves munka zárásaként megrendezett projektzáró rendezvényre és sajtótájékoztatóra, amely az Új Széchenyi Terv részeként a TIOP 1.2.2-09/1-2010-0047. számú pályázat keretein belül valósulhatott meg. A projekt keretei között a Pásztói Múzeum pinceszintjén kialakításra került a tanulmányi raktár és múzeumpedagógiai oktatóterem.

A múzeum pinceszintjének nyugati része ma már tanulmányi raktárként üzemel, ahol a természettudományi, a helytörténeti és a képzőművészeti gyűjtemény jelentős része kiállítás formájában, látványraktárként tekinthető meg. A helyi nevelési és oktatási intézmények a tanórai és tanórán kívüli oktatásban múzeumpedagógiai foglalkozások keretein belül tekinthetik meg az új kiállítási egységet, beépítve és hasznosítva az adott tanórák tanterveibe.

A pince keleti szárnyában kialakításra került a múzeumpedagógiai oktatóterem, amelyet a foglalkozásokra érkező gyermekcsoportok vehetnek birtokba modern informatikai, technikai eszközökkel felszerelve. Ez az a hely, amely teljes egészében csak a gyermekeké, ahol otthon érezhetik magukat, ahol alkotásaikból kis kiállítást rendezhetnek és közben észrevétlenül, játékosan ismerkedhetnek meg a ciszterci szerzetesek életével, a város történelmével és a természettudomány rejtelmeivel.

A fejlesztése során figyelemmel voltunk a célcsoportok különböző igényeinek megfelelően konvertálható terek kialakítására, az akadálymentes közlekedés biztosítására, valamint a terek átjárhatóságára. A fejlesztésbe bevont tér fogyatékkal élők által történő megközelítését a lépcsőn egy hernyótalpas lépcsőjáró beszerzésével biztosítjuk. A tervezett tanulmányi raktárban és múzeumpedagógiai oktatótérben, ahogy az épület más részein is az akadálymentes közlekedés biztosított, hiszen az ajtók szélessége megfelel a szabványméretnek, valamint küszöb nem nehezíti közlekedésüket.

Az informatikai pont kialakításánál is figyelembe vettük a tolószékkel közlekedőket, valamint a fogyatékkal élők igényeihez igazodik a múzeumhasználatot segítő vaknyomtató, valamint az elektronikus nagyító, mely a látványraktárban is jól használható.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.  A programokat a Pásztói Múzeum 5 évig fenntartja.

Kategória: Pályázatok | A közvetlen link.