Munkalehetőség a Pásztói Múzeumban

A Pásztói Múzeum a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet múzeumpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2 év

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Múzeum tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézményvezetővel és a muzeológussal együttműködve kreatív módon szervezi a Pásztói Múzeum múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenységét.
 • Programokat koordinál, a múzeumi programok keretében kapcsolatot tart a közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményekkel.
 • Szervezi és vezeti a Pásztói Múzeum kezelésében álló Oskolamester házához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat, programokat.
 • Az intézményhez kapcsolódó pályázatokat koordinálja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógus
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, természettudomány
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • ECDL
 • Pedagógiai, vagy múzeumi tapasztalat, pályázatírói tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség
 • rugalmasság
 • csapatmunka
 • önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hír János vagy Sári-Zentai Evelin nyújt, a 32/460-194 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pásztói Múzeum címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.
 • Elektronikus úton Dr. Hír János részére a pasztoimuzeum@gmail.com-ra
 • Személyesen: Dr. Hír János, Nógrád megye, 3060 Pásztó, Múzeum tér 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pásztói Múzeum honlapja – 2018. május 17.
 • Pásztó Város honlapja – 2018. május 17.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pasztoimuzeum.hu honlapon szerezhet.

Kategória: Főoldal | A közvetlen link.