Magyar Tudomány Napja

2018 november 8-án Pásztón ünnepeltük meg a Magyar Tudomány Napját.

Ennek délelőtti programja a Pásztói Múzeumban megtartott tudományos játszóház volt, ahol a pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola három osztályának tanulói számára mutattuk be a földtudományi kutatómunka néhány alapvető módszerét.

A délutáni előadóülést a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ emeleti nagytermében rendeztük meg. Ennek célja az volt, hogy a Nógrád megyében dolgozó tudományos minősítéssel rendelkező szakemberek röviden ismertethessék kutatási eredményeiket.
A konferenciát köszöntötte Dr. Roósz András, a Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke, Skuczi Nándor, Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke és Bodrogi István, Pásztó város alpolgármestere.

A program során Dr. Nagy Csilla irodalomtörténész a természettudomány és a kortárs magyar irodalom kapcsolatáról beszélt.
Galcsik Zsolt levéltáros kollégánk a szécsényi ferences kolostorban őrzött 15. századi Cicero-kódexet mutatta be.
Kovács Krisztián levéltáros a kékkői járás török hódoltság alatti történeti földrajzáról tartott előadást.
Néprajzos kollégáink két előadással jelentkeztek. Dr. Limbacher Gábor a hagyományos települések szakrális térszerkezetét elemezte.
Dr. Limbacherné Lengyel Ágnes: A Szent-Márton nap hagyományainak eredetével ismertette meg a hallgatóságot.
A közgazdaságtudományt Dr. Oravecz György képviselte, aki a vállalkozói kultúra magyarországi gazdasági és társadalmi hatásait elemezte az utóbbi 30 év távlatában.
Anderkó Anna, régész a Füleki vár 1944-évi ásatásán előkerült kályhacsempék díszítési sajátosságait és európai kapcsolatait taglalta.
A művészettörténetet Dr. Vasvári Zoltán képviselte, aki a 100 éve elhunyt Carl Larsson svéd festő gyermekábrázolásait mutatta be.
Szepessyné Judik Dorottya a hallássérültek kezelését mutatta be történelmi távlatba.
Dr. Gusztiné Toronyi Judit levéltár igazgató a salgótarjáni társadalmi elit sajátosságait elemezte a századeleji Salgótarján vonatkozásában.
A természettudományokat Dr. Gherdán Katalin és Dr. Hír János képviselte. Előbbi a pásztói üveghuta 1986-évi ásatásán előkerült üvegek laboratóriumi elemzésének eredményeivel ismertette meg a hallgatóságot. Utóbbi Montenegró természeti értékeiről és szépségeiről beszélt.

Kategória: Főoldal | A közvetlen link.