Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése a Pásztói Múzeumban NKA 204105/03572 Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló

Program megnevezése: Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése a Pásztói Múzeumban, pályázati azonosító: 204105/03572, elnyert támogatás összege: 1.200.000 Ft

Program időtartama: folyamatos, 2020.09.01. – 2021.06.30.

Helyszíne: Pásztó Múzeum létesítményei (Kolostorépület, Oskolamester háza, Csohány Galéria, Fogadóépület, Gaál István Emlékszoba)

Az elnyert pályázati forrás segítségével olyan eszközök kerültek beszerzésre, melyek jelentősen segítik a gyűjtemények állományvédelmét, tárolását, kezelését. A vállalt pályázati célokat megvalósítottuk. A Pásztói Múzeum számára nagy segítséget jelent a támogatási forrás, mert olyan eszközök kerültek beszerzésre, amelyek három nagy gyűjteményi – természettudományi, képzőművészeti és helytörténeti – egység anyagának megfelelő, könnyebben kezelhető és bemutatható elhelyezését biztosítják nemcsak a muzeológusok, hanem a látogatók számára, illetve a múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmával is. A program megvalósításában a Múzeum alkalmazottai vettek részt, a Múzeum szolgáltatásait döntően magyar állampolgárok veszik igénybe, mind a múzeumlátogatók, mind a múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevők tekintetében.

  • A pályázat költségvetésében 2 db új páramentesítő készülék szerepel, melyek beszerzése megtörtént.

A pincében kialakított tanulmányi látványraktár és múzeumpedagógiai oktatóterem helyiségeiben a megfelelő páratartalom fenntartása folyamatos és kiemelkedő feladat. Jelenleg 7 db páramentesítő készülék van üzembe állítva, emellett 2 beépített és 3 szabadon álló ventilátor segíti a páraszint csökkentését, szellőztetést. Az új készülékek üzembehelyezésre kerültek, megfelelően működnek, érzékelhető „munkájuk” az ürítésre kerülő vízmennyiség révén, hatékonyságuk a régi gépekétől nagyobb. A páratartalom és a gépek folyamatosan ellenőrizve vannak, szükség esetén karbantartásuk, tisztításuk megtörténik. Folyamatos használatuknak eredménye a csapadékosabb és melegebb időszakokban, a nyári hőségek idején mutatkozik meg, a páratartalom extrém szintű megemelkedésének elkerülésével.

  • A pályázat költségvetésében 1 db új grafikai szekrény szerepel, amely beszerzésre került.

A Képzőművészeti Gyűjtemény egy része igen mostoha körülmények között volt, régi típusú tárolókban. Az üveges tetejű tárolók gyakori mozgatása nem célszerű, így az alkotások a grafikai fiókos tárolószekrénybe kerültek áthelyezésre. Ezáltal nem csupán a tárolás, hanem a mozgatás, bemutatás is egyszerűvé vált, kiemelve a szekrény XXI. századi elvárásoknak való teljes megfelelését és a Múzeum tárolási rendszerének egységesedését. A tanulmányi raktárban található szintén fém polc- és fiókos tárolórendszerekhez igazodva került erre a típusú tárolóra a választás.

A grafikai szekrény segítségével a képzőművészeti anyag egy része már a múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmával is könnyebben elérhetővé válik és biztonságosan bemutathatók a gyermekeknek is az alkotások.

  • A pályázati támogatásból 500 db kicsi és 312 db nagy új papírdoboz került beszerzésre.

A Kolostorépület pincerészében, a tanulmányi látványraktárban található fémszerkezetes tárolószekrényekben található Természettudományi Gyűjtemény tárgyai sérülésének elkerülése érdekében kicserélésre kerültek a nagyon régi tárgydoboz alátétek, melyek piszkosan, szakadtak, esztétikailag kifogásolhatók voltak. Emellett amennyiben a tárgyméretek engedték, pótlásra kerültek a tárolóalátétek, ahol a helykihasználás praktikusan megoldható volt. A fiókok így sokkal rendezettebb, átláthatóbb képet mutatnak, bemutathatóságuk javult, esztétikailag is megfelelőbbek. A további gyűjteménygyarapodás során már ehhez az új képhez, arculathoz igyekszünk alkalmazkodni, ezt célozzuk fenntartani.

  • A pályázati támogatásból 50-50 db savmentes archiváló doboz került megvásárlásra.

A Helytörténeti Gyűjteményünk tárgyi anyagának szakszerű tárolása a savmentes archiváló dobozokban sokkal célszerűbb, esztétikusabb, egyszerűbb állagmegóvásuk érdekében. A múzeumpedagógiai foglalkozások alkalmával kiemelkedő szerepet kaptak és kapnak majd a jövőben is ezek a tárgyak. A méretüket tekintve elhelyezhető tárgyak megfelelő védelmet kaptak a mechanikai roncsolódás ellen, a rendben tartás, takarítás, bemutatás, múzeumpedagógiai felhasználás körülményei így jelentősen javultak.

Pásztó, 2021. augusztus 5.

Kategória: Pályázatok | A közvetlen link.