Gyűjteményeink

Gyűjteményi anyagunk 3 nagy részre osztható: természettudományi, képzőművészeti és honismereti gyűjtemény.

A Nógrád megyei természettudományi gyűjteményt 1956-ban a balassagyarmati Palóc Múzeumban alapították. A gyűjtemény első kurátora báró Lipthay Béla volt, aki elsősorban lepkék gyűjtésével foglalkozott, de ez mellett megalapozta az ősnövénytani gyűjteményt is. Az ipolytarnócról, és a nógrádszakáli Páris patak völgyében gyűjtött növénylenyomatokból egy több, mint 1200 darabos gyűjteményt sikerült összeállítania, melynek tudományos feldolgozását Andreánszky Gábor, Rásky Klára, Hably Lilla és Szakály Márta végeztek el. A hatalmas gyűjtemény 1984-ben került át a Pásztói Múzeumba Dr. Hír Jánoshoz. Jelenleg a gyűjtemény több mint 10 000 leletet tartalmaz, mely az elmúlt évtizedekben elsősorban negyedidőszaki és neogén ősgerinces anyaggal gyarapodott.

A pásztói képzőművészeti gyűjtemény alapját a Csohány Kálmán által 1974-ben  adományozott grafikai anyag képezi. Ez az évek során, a művész segítségével, egyéni adományozással, továbbá a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapja és a Művelődési Minisztérium ajándékozásai útján folyamatosan bővült. A gyűjtemény kitűnően reprezentálja az 1960-as évek végének és a 70-es évek magyar képzőművészetét. Csohány Kálmán jó szeme kellett ahhoz, hogy olyan gyűjtemény álljon össze, amely a korszak művészeti életének valós képét nyújthassa. Olyan jeles alkotók munkái gyűltek össze, mint Bartha László, Gerzson Pál, Hincz Gyula, Kass János, Kmetty János, Kokas Ignác, Kovács Péter, Miháltz Pál, Reich Károly, Schéner Mihály, Scholz Erik, Somos Miklós, stb.

A helytörténeti gyűjteményi anyagunk az 1970-es években jött létre Pintér Nándor, pásztói középiskolai tanár révén. A 144 darabból álló gyűjtemény elsősorban 19. és 20. század eleji tárgyi anyagot: használati tárgyakat, különféle dokumentumokat, fotókat, könyveket, ipartörténeti emlékeket, viseleteket tartalmaz. A 1990-es évek során a gyűjteményben a fa- és bőrtárgyak már restaurálásra kerültek.