NKA 201108/01024

Szakmai beszámoló

32. Őslénytani Kutatótábor
Pásztói Múzeum

Kozárd
Pályázati azonosító: 201108/01024
Elnyert támogatás: 300.000 Ft
A megvalósítás időtartama: 2016. július 18-24.

Bevezetés

 

A Pásztói Múzeum 32. Őslénytani Kutatótáborát 2016 július 18. és 24. között a Nógrád megyei Kozárd községben rendezte meg. A táborban kilenc főiskolás/egyetemista, hét középiskolás és két általános iskolás vett részt. A tábort Dr. Hír János paleontológus, a Pásztói Múzeum igazgatója vezette. A szakmai program megvalósítását két múzeumi dolgozó (Dr. Gherdán Katalin és Kormos Vanda) és egy pedagógus, középiskolai tanár (Hírné Fodor Erika) segítette. A tábor negyedik napján nyílt napot tartottunk, amelyen tizennyolc fő vett részt.

A tábor szakmai programja a kozárdi földtani típusszelvény őslénytani ásatása volt. Ennek során 800 kg mintaanyagot gyűjtöttünk zsákokba a Kozárd 1. lelőhely szintjéből. Ezt az ősmaradvány-tartalmú réteget már az előző év során is vizsgáltuk. Az ez évi tábor előkészítése során egy újabb szárazföldi ősmaradványokat tartalmazó szintre is felfigyeltünk (Kozárd 2.), az idei tábor ennek feldolgozására szerveződött.

 

A megvalósult program leírása

 

Az első napon, a tábori holmi helyszínre szállítását követően berendezkedtünk. Felvertük lakósátrainkat és felhúztuk azt a nagyméretű fóliasátrat, amely a közösségi helyiségként szolgált, berendeztük a tábori konyhát. Táborunk önfenntartó volt. A napi háromszori étkezést ugyancsak hagyományos módon, helyben főzéssel oldottuk meg mi magunk. (Mivel pályázatunk pozitív elbírálásáról nem értesültünk a tábor kezdetéig, a pályázatunkban tervezett csoportos étkeztetést nem tudtuk igénybe venni.)

A tábor napjainak délelőttjei munkával teltek. A „bányász brigád” végezte a lelőhelyen a kitermelést, egy tonnányi mintát vettünk. Az ún. „aranymosó brigád” a Kozárd 1. lelőhely anyagát szitarendszeren iszapolta. A tisztára mosott üledékből a „hamupipőke brigád” válogatta ki csipesszel az ősmaradványokat.

A résztvevő diákok életkori sajátosságaihoz igazodva délutánonként lehetőséget biztosítottunk pihenésre, játékra, a falu környékének bejárására és egyéb szabadidős programokra. A tábortűz melletti esti kötetlen beszélgetések ugyancsak lényeges elemei voltak pedagógiai koncepciónknak. Itt megbeszélhettük legfontosabb eredményeinket, érdekesebb leleteinket. E mellett különösen fontos volt, hogy a már egyetemre, főiskolára járó táborozók informális élménybeszámolókat tartottak egymásnak és a még középiskolás korúak részére, így az utóbbiak lényeges információkat szerezhettek a felsőoktatási intézmények belső életéről is.

Július 21-én, csütörtökön nyílt napot tartottunk, melynek során az érdeklődők és a média képviselői közelebbről megismerkedhettek tevékenységünkkel.

A táborban folyó munkáról a Dél-Cserháti Televízió Egyesület videóriportot készített.

 

Szakmai hatások, eredményesség

 

A kutatótábor munkájának eredményeként előkerült ősmaradványok a Pásztói Múzeum gyűjteményi anyagát gyarapítják. Az ősmaradványokat Dr. Hír János főmuzeológus írja le, dolgozza fel tudományos szempontból.

A kutatómunka eredményei nagymértékben járulnak hozzá a Kárpát-medence miocén kori őskörnyezetének alaposabb megismeréséhez. Az eredmények várhatóan a Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments című nemzetközi tudományos folyóiratban jelennek majd meg.

Ezek az eredmények nem születhetnének meg az idei, 32. Őslénytani Kutatótábor megvalósulása nélkül.

Összességében úgy látjuk, hogy táborunk fő céljait, az őslénytani kutatómunkát és a középiskolás-egyetemista korú fiatalok élményszerű keretek közötti nevelését, érdeklődésük felkeltését a természeti értékek, természettudományok iránt, ez alkalommal is sikeresen megvalósítottuk.

 

Reklám, propaganda

 

Táborunkról rádióriportot készített Tarnóczy László (Kossuth Rádió) és Tikovits Ernő (Szt. István Rádió).

Táborunkról rövid, fotóval illusztrált hír jelent meg a Pásztói Hírlapban.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatását ezúton is köszönjük!

A támogatás lényeges módon járult hozzá tábori felszerelésünk megújításához és gyarapításához.

 

Részletes szakmai beszámoló pdf formátumban!

Kategória: Pályázatok | A közvetlen link.