NKA 3506/01931

Szakmai beszámoló
Dr. Rajeczky Benjamin emlékkiállítás
Pásztói Múzeum
Pályázati azonosító: 3506/01931
Elnyert támogatás: 500 000 Ft

Rajeczky Benjamin, bár nem Pásztó szülötte, nagyon sok szálon kötődik a városhoz. A pásztói ciszterci kolostor perjelét, a szerzetespapot a város díszpolgárává választotta, és az ő nevét viseli a helyi zeneiskola is. Nevét azonban nemcsak a helyi közösség ismeri. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban tanító szerzetesnek, a népzene- és gregoriánkutatónak az egész országban, sőt külföldön is sok tisztelője van. A városban még sokan élnek, akik személyesen is ismerték, de a fiatalabb generációk tagjai keveset tudnak róla. A Pásztói Múzeumnak, mint a hagyatéki anyag gondozójának munkatársaiként fontosnak tartjuk, hogy életútját a város fiataljaival is megismertessük.

A Pásztói Múzeumban 1990 óta működik a Rajeczky emlékszoba, mint állandó kiállítás, de a gazdag hagyatéki anyag nagy részének bemutatására itt nincs lehetőség. Időszaki kiállításunkban a hagyatéki anyag eddig még be nem mutatott darabjai kaptak hangsúlyos szerepet.

Kiállításunkat Rajeczky Benjamin halálának 25. évfordulójának alkalmából rendeztük meg. A kiállításhoz katalógustkészítettük és múzeumpedagógiai programot dolgoztunk ki.

A kiállítás és a kapcsolódó programok helyszíne a Pásztói Múzeum volt, de kiadványainkat, múzeumpedagógiai programunk egy részét a Múzeumok Majálisán is bemutattuk.

 

Megvalósult programok

Időszaki kiállítás

Időszakikiállításunkat Rajeczky Hittan-, sí- és zenetanár, legkedveltebb atya, zenetudós professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi címmel 2014. március 21-én nyitotta meg Rajeczky Benjamin tanítványa, Tari Lujza, az MTA BTK Zenetudományi Intézetének főmunkatársa, Pásztó szülötte. A város nevében Volek György alpolgármester mondott köszöntőt. A megnyitón közreműködtek a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pásztói Rajeczky Benjamin Tagintézményének tanárai és diákjai, a Rajeczky szimpatikusok népi kisegyüttes.

11. Rajeczky Benjamin megyei népdaléneklési verseny

Időszaki kiállításunk adott helyszínt a pásztói, Rajeczky Benjamin nevét viselő zeneiskola szervezte 11. Rajeczky Benjamin megyei népdaléneklési versenynek is (2014. május 22.). A verseny résztvevői, kísérő tanárai és a szülők számára tárlatvezetést, múzeumi játszóházat szerveztünk. A versenyben 54 diák és 16 felkészítő pedagógus vett részt. A gyerekeket felkészítő tanárokat a kiállításhoz készült kiadvánnyal ajándékozta meg múzeumunk.

Múzeumpedagógiai program

A kiállításhoz kapcsolódva, látogatóink igényeihez igazodva három múzeumpedagógiai kiadványt készítettünk: Rajeczky Hittan-, sí- és zenetanár, legkedveltebb atya, zenetudós professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi. Foglalkoztatófüzet óvódások és kisiskolások számára. Középkori dallamok. Feladatlap múzeumi órához felső tagozatos általános iskolások számára. Rajeczky Hittan-, sí- és zenetanár, legkedveltebb atya, zenetudós professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi. Családi kutatólap. Az időszaki kiállításhoz kapcsolódóan foglalkozásokat tartottunk helyi és kistérségi általános iskolásoknak, de múzeumpedagógiai óráinkon részt vettek az ország távolabbi részeiről érkező általános és középiskolás osztályok is.

Országos rajzpályázat

A kiállításhoz kapcsolódóan Béni bácsi emléke címmel országos rajzpályázatot hirdettünk. A felhívásra 43 pályamunkát neveztek, az ország több iskolájából érkeztek alkotások, csoportos munkák is születtek. A résztvevők okleveleit és a díjakat a kiállítás-megnyitón adtuk át. A legjobb munkákat időszaki kiállításunkban is bemutattuk.

Tapasztalatok, eredményesség:

Rajeczky Benjamin életútját bemutató időszaki kiállításunk és kapcsolódó programjaink jól illeszkedtek az évforduló (halálának 25. évfordulója) alkalmából rendezett városi rendezvények sorába. Rajeczky Benjamin egyénisége, emberi közvetlensége, pedagógusi és tudományos munkája eredményei alapján Pásztó kiemelkedő személyisége. A városban még sokan élnek, akik személyesen is ismerték, de a fiatalabb generációk tagjainak inkább csak neve ismerős. Időszaki kiállításunk egyik fő célja éppen ezért, a hagyatéki anyag eddig be nem mutatott darabjainak kiállításával az volt, hogy a kistérség fiataljait is megismertesse az életpályával. Múzeumpedagógiai programunk, kiadványaink is ezt a célt szolgálták. Kiválóan kapcsolódott mindehhez a kiállítás termeiben megrendezett megyei népdaléneklési verseny is. Kiállításunkkal a pedagógusokat is meg kívántuk szólítani. Úgy gondoljuk, Rajeczky Benjamin pedagógusi pályával kapcsolatos megnyilatkozásai ma is rendkívül szuggesztívek, motiváló erejűek, pedagógusi elhivatottságára ma különösen időszerű felhívni a figyelmet.

Pályázatunkban tervezett programokat sikeresen megvalósítottuk. Célközönségünket sikerült a kistérség határain kívülre is kiterjeszteni, az időszaki kiállításban rendezett népdaléneklési versenyre a földrajzilag erősen tagolt Nógrád megye távolabbi részeiből is érkeztek, rajzpályázatunk országos szinten érintette a gyerekeket.Úgy érezzük, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult kiállításunk és a hozzá kapcsolódó programjaink kiemelkedően sikeresek voltak. Az idősebb korosztály képviselői személyes érintettség alapján nagyon érdeklődőek voltak, de a múzeumpedagógiai foglalkozások, a népdaléneklési verseny és a rajzpályázat segítségével úgy véljük, sikerült a fiatal korosztályokhoz is közelebb hozni Rajeczky Benjamint. A pályázatnak köszönhetően létrejött szakmai értékek nemcsak a megvalósítási időszakban, hanem annak lezárulta után is hasznosulni fognak: a kiállításhoz és a múzeumpedagógiai programhoz kapcsolódóan létrehozott szakmai anyagokat a Pásztói Múzeum Rajeczky emlékszoba illusztrációs anyagának a következő hónapokban saját erőből történő megújításakor és az állandó múzeumpedagógiai foglalkozások bővítésére is felhasználjuk. Így a pályázat keretében elnyert támogatás többszörösen is hasznosulni fog.

A pályázat szakmai beszámolóját és dokumentációját a Pásztói Múzeum honlapján (https://www.pasztoimuzeum.hu/pályázatok menüpont) is elérhetővé tettük.

Kategória: Pályázatok | A közvetlen link.